Retail, Fashion & FMCG

Mode och detaljhandeln är enorma industrier, de flesta av oss använder varor därifrån varje dag, och de inkluderar några av världen största företag. Det finns en mängd globala megatrender som påverkar dessa marknader och exempelvis den åldrande befolkningen och hälsotrenden är några som driver förändringar i stora delar av världen. För närvarande kan vi även bevittna en trend där konsumenterna antingen är på jakt efter dyra premiumprodukter eller ”störst värde för pengarna”, vilket stimulerar framväxten av outlet-affärer, kupongerbjudanden samt lågprismärken. Effekten av detta är minskande efterfrågan på medelklassprodukter.   

Explosionen av digital, social och mobil teknologi tillsammans med ökad användning av dessa teknologier driver en stark förändring av konsumenternas beteende.

Elanders globala nätverk av fulfillment- och distributionscenters möjliggör för våra kunder inom mode och detaljhandeln att leverera sina varor på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Elanders orderhanteringssystem är en heltäckande lösning som används för all orderhantering, lagersaldokontroll, leverans av utgående order, produktreturer och för att skapa dynamiska rapporter – allt i realtid.  Systemet är flexibelt, skalbart och byggt för att enkelt kunna integreras och anpassas för våra kunder.

Senast uppdaterad 2016-05-30

Elanders erbjuder olika produkter och tjänster som behövs för att en produkt ska nå slutkonsumenten. Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar inköp, konfiguration, produktion, plockning, distribution, betalningslösningar och eftermarknadstjänster till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Tjänster – Elanders integrerade erbjudande »

Kundcase:
Global B2B och B2C – e-handel

Förbättra din service på eftermarknaden.

Square-CASE-B2B-B2C-EC

Kundcase:
Global B2B och B2C – e-handel

Elanders globala distributions- och fulfillmentnätverk är perfekt för en mängd olika eftermarknadstjänster. Vi hanterar eftermarknadstjänsterna på både lokal och global nivå åt många kunder.

Läs mer

Kundcase:
Skräddarsydd webshop

Sänk dina kostnader för lager och distribution.

Square-CASE-CustWeb

Kundcase:
Skräddarsydd webshop

Elanders erbjudande innehåller skräddasydda B2B- och B2C-lösningar för e-handel som kan integreras med kundens affärssystem och olika beställningsplattformar. Med dessa lösningar får kunden en global överblick över hela sitt varuflöde och kan snabbt agera på förändringar i allt från efterfrågan till tillgängliga resurser.

Läs mer

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions