Returns Management & Refurbishment

Med Elanders lösningar kring returhantering rationaliseras processen så att tillverkare och distributörer kan ta tillvara på värdet av returnerade produkter. Lösningarna omfattar alla moment i returprocessen från upphämtning, inspektion och testning, reparation och återanvändning alternativt återvinning av produkten utifrån kundens önskemål.

Elanders globala Supply Chain-infrastruktur, systemstöd och verksamhetsprocesser skapar en heltäckande lösning som eliminerar kostnader och skapar värde i återtagna varor.

I Elanders returhanteringslösning ingår:

  • Omvänd logistikkoordinering för omedelbart återtagande av retur
  • Inspektions- och testningstjänster som säkerställer att rätt dispositionsprocess sätts igång
  • Fullständig produktreparation för återtagna produkter som kan föras tillbaka i lager eller sekundäranvändas
  • E-handelslösningar som omfattar skräddarsydda webbplatser för hantering av online-returer vilka ger kunderna en lösning för returhantering vari komplett omvänd logistik och ordervalidering ingår
  • Fullständig efterlevnad av alla lagar och förordningar angående slutgiltig disposition, återförsäljning eller kassering
  • Reparation och återvinning av produkter
  • Ompackning av produkter
  • Eftermarknadsprogram
  • Returer och bytesdistribution

Senast uppdaterad 2016-05-30

Global B2B och B2C – e-handel
En komplett e-handelsprocess med front-end-utveckling, lagerstyrning, mottagning och hantering av säljordrar samt betalningshantering i olika valutor.


Medicinsk utrustning för uthyrning
Ett globalt medicinteknikbolag ville outsourca hela processen för uthyrning av deras utrustning.

 

Kundcase:
Global konfiguration och fulfillment

Reducera time-to-market genom att senarelägga slutkundsanpassningar.

Square-CASE-GlobCon

Kundcase:
Global konfiguration och fulfillment

I de nya globala försörjningskedjor som växer fram krävs det olika typer av kundanpassningar sent i processen för att hålla nere både ledtider och färdigvarulager. Med kunskaper inom best practice, vårt globala perspektiv och vår lokala kunskap kan vi erbjuda kunderna bästa lösningen för varje enskild marknad runtom i världen.

Läs mer

Kundcase:
Reverse logistics

Öka intäkterna från eftermarknaden.

Square-CASE-RevLog

Kundcase:
Reverse logistics

Elanders globala distributions- och fulfillmentnätverk passar perfekt för en mängd olika eftermarknadstjänster. För flera av våra kunder hanterar vi delar av eller hela eftermarknaden både lokalt och globalt.

Läs mer

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions