Adatkezelési tájékoztató

 

 

ELANDERS HUNGARY KFT.

Adatkezelő neve: “ELANDERS Hungary” Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetősége: ELANDERS Hungary Kft.

Székhely: 8999 Zalalövő, Újmajor u. 2.

Telephely 1.: 8999 Zalalövő, Újmajor u. 2.

Telephely 2.: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.

Adószám: 12718216-2-20

Cégjegyzék szám: 20-09-065122

Képviselő: Sven Burkhard  ügyvezető

Adatkezelő elérhetősége: szandra.szabados@elanders.com


Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat, és érdeklődést mutat cégünk és az általunk kínált szolgáltatások iránt.

Mint Érinttetet az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánjuk tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed a szolgáltatást igénybe vevő -Érintetteket érintő- adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Társaságunk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül. Mint Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az az Ön számára átlátható legyen, Ön minden adatkezelési ponton tisztába legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük esetleg ezen adatokat bárki számára továbbítjuk-e.

A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatunkat jelen tájékoztatásban szeretnénk Önnel megosztani, mely részletes adatkezelési szabályzatunk elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi.

Mi az a személyes adat?

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. A személyes adatoknak tekinthető információ például egy személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma. A természetes személyhez nem kapcsolódó információk nem tekintendők személyes adatoknak.

Miért van szükség személyes adatokra?

A legtöbb esetben azért van szükségünk az Ön személyes adataira, hogy teljesítsük az Ön felé fennálló kötelezettségeinket. Fő célunk, hogy soha ne dolgozzunk fel több személyes adatot, mint amennyi valóban szükséges az elérni kívánt célhoz. Továbbá törekszünk arra, hogy az Ön integritását lehető legkevésbé zavaró információkat használjuk fel. Személyes adataira kizárólag azért van szükségünk, hogy termékeink gyártása, értékesítése során, továbbá a web oldal használatakor a szolgáltatások igénybevételét a legmagasabb szinten tudjuk nyújtani.

Társaságunk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatait az eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra használnánk fel, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Önök számára, hogy a felhasználást megtiltsák.

Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. Így kérjük Öt, hogy amikor adataikat megjeleníti, azt minden esetben ellenőrizze vissza! Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek, tájékoztatónk „Az Ön jogai” megjelölésű pontjában meghatározottak szerint a helyesbítés jogával élhet.

At általunk kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adjuk, ahhoz csak azon munkatársaink férhetnek hozzá, akik a szolgáltatás nyújtásában résztvesznek.

Társaságunk a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az eÉrintett jogos érdekét nem sérti.

Mikor gyűjtjük személyes adatait?

Kommunikáció során
Ha telefonon, e-mailben vagy online kapcsolati űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, tárolhatjuk az Ön által közölt adatokat, melynek célja, hogy válaszolhassunk a kérdéseire. Ez magában foglalhatja az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát és olyan személyes adatait, amelyekről Ön úgy döntött, hogy megosztja-e velünk. Ezeket az adatokat csak mindaddig tartjuk meg, ameddig szükséges, és ezt követően azonnal töröljük, hacsak jogi szabályozás nem kötelez minket az adatok megőrzésére.

A megrendelés feldolgozása és teljesítése során
Az általunk feldolgozott személyes adatok többsége a fennálló szerződésen alapul. Abban az esetben, ha nem létezik ilyen megállapodás, a feldolgozás szerződéskötés megelőzését szolgáló ajánlatkéréshez vagy a megrendelés visszaigazolásához kapcsolódik.

Ahhoz, hogy teljesíthessük az Ön felé fennálló kötelezettségeinket, az alábbi személyes adatokat kérhetjük el Öntől: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, cégének címe, szállítási címe, számlázás címe és adatai, az esetleges vállalkozással kapcsolatos információk. Az Ön adatait mindaddig megtartjuk, ameddig a mi és az Ön vállalata között van élő megállapodás van és a jogszabály azt lehetővé teszi.

Online alkalmazások és egyéb informatikai megoldások során
Ügyfeleink részére – a szerződés értelmében- hozzáférési fiók belépését tesszük lehetővé. A felhasználáshoz és belépéshez szükség van egy felhasználónévre és egy jelszóra, melyhez az Ön nevét és címét is elkérjük, melyet a könnyebb kapcsolattartás érdekében teszünk meg. A fiókadatok megkövetelhetik, hogy további személyes adatokat írjunk be, pl. a cég neve és címe, stb. Ez az információ azért szükséges, hogy képesek legyünk a megrendelés feldolgozására és az Ön felé fennálló kötelezettségeink teljesítésére.

Az Ön adatait mindaddig megtartjuk, ameddig aktív megállapodás van a mi és az Önhöz kapcsolódó vállalat között. A felhasználói fiók törlésre kerül, ha két éven belül nem regisztráltak üzleti tranzakciókat.

Hírlevelek, sajtóközlemények és pénzügyi jelentések
Bizonyos esetekben szükség lehet személyes adatokra a szerződés teljesítésétől eltérő célokra. Minden ilyen esetekben előzetes hozzájárulást kérünk Öntől az egyes célok pontos megjelölésével.

Önnek joga van bármikor visszavonnia a hozzájárulását. Ezután már nem dolgozunk fel személyes adatait, és nem gyűjtünk új adatokat, kivéve, ha ezek szükségesek a szerződés vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.

Harmadik fél elemzése és nyomon követése

Társaságunk honlapján a Google Analytics elemzést használjuk webhelyünk használatának elemzéséhez. Bár az analitikai szoftverek használata mindig anonim adatok használatára irányul, fontos, hogy tisztában legyünken azzal, hogy az általunk feldolgozott információk nagy részét személyes adatoknak tekintik a jelenlegi adatvédelmi jogszabályok szerint. Az alábbiakban részletesebben olvashat az összegyűjtött információkról, az információk felhasználásáról, valamint arról, hogy Ön, mint webhelyünk látogatója hogyan tilthatja le adatainak a gyűjtését.

A Google Analytics
A követési információk lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megértsük, hogy kik használják a weboldalunkat és milyen tartalmat olvasnak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobb tervezési és kommunikációs stratégiák kialakítását. Esetenként statisztikákat állítunk össze a látogatók számáról és a használt böngészőkről. Az ilyen típusú jelentésekben nincsenek személyesen azonosítható adatok. A Google Analytics az AdWords és a DoubleClick cookie-k statisztikai célú adatok értékelésére tudjuk használni.

Minden tevékenységünk a Google Analytics Általános Szerződési Feltételeinek hatálya alá tartozik.

Le is tilthatja a Google hirdetési nyomkövető cookie-ját, vagy böngésző pluginnel dönthet afelől, hogy kihagyja  az összes Google Analytics nyomkövető szoftvert.

Cookie-k
Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunk látogatását és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett cookie-kat használunk különböző oldalakon. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyek a végeszközön tárolódnak. Az általunk használt cookie-k egy része törlődik a böngészőszakasz vége után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k maradnak a terminálon, és lehetővé teszik ,hogy mi vagy akár a partnereink (harmadik fél cookie-k) felismerjék a böngészőt a következő látogatáskor(tartós cookie-k). Ha cookie-kat állítanak be, az egyedi igényeknek megfelelően gyűjtenek és dolgoznak fel olyan felhasználói információkat, mint a böngésző és a helyadatok, valamint az IP-cím értékeket. A tartós cookie-k automatikusan törlődnek egy meghatározott időszak után, ami a cookie-tól függően változhat.

Bizonyos esetekben a cookie-kat a megrendelési folyamat egyszerűsítésére használják a beállítások mentésével (pl. a weboldal későbbi látogatásákor emlékezhet egy virtuális bevásárlókosár tartalmánra).

Ha nem kíván cookie-kat fogadni, vagy értesítést szeretne kapni arról, hogy mikor kerülnek elhelyezésre, akkor a böngészőjén ezt beállíthatja, ha a böngésző ezt lehetővé teszi. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a cookie-k ki vannak kapcsolva, előfordulhat, hogy nem tudja megtekinteni a webhely egyes részeit, ami  ronthat a honlap használati élményén, és előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely és a szolgáltatások egy részét vagy egészét.

A www.allaboutcookies.org webhelyen további információkat talál a cookie-król, és arról, hogy miként tárolja a felület a cookie-kat, és hogyan kezelje vagy törölje azokat.

A jelenlegi sütibeállítások módosításához kattintson az alábbi gombra:

Sütik beállításainak módosítása

Milyen információkat adunk önnek?

Amikor első ízben gyűjtjük össze személyes adatait, tájékoztatjuk Önt arról, hogy az információ milyen módon lett beszerezve, milyen célra kívánjuk felhasználni, hogy az adatvédelmi jogszabályok tekintetében milyen jogokkal rendelkezik, és hogyan érvényesítheti ezeket a jogokat. Ön tájékoztatást kap arról is, hogy ki a felelős a személyes adatok feldolgozásáért, és arról, hogyan lépjen kapcsolatba velünk, ha kérdése van, vagy kérdéseket szeretne feltenni személyes adataival és / vagy jogaival kapcsolatban.

Hogyan védjük meg személyes adatait?

Személyes adatait biztonságos módon dolgozzuk fel. Kiindulópontunk az, hogy csak a saját alkalmazottaink és a szervezeten belüli személyeknek biztosítunk hozzáférést a személyes adatokhoz, azért hogy munkájukat megfelelő módon elvégezhessék. A speciális kategóriákba tartozó személyes adatok tekintetében hozzáférési szabályzatok vannak, amelyek még magasabb szintű védelmet eredményeznek.

Biztonsági rendszereinket az integritásra összpontosítva fejlesztjük és konfiguráljuk, és nagymértékben védjük a behatolások, a véletlen törlés vagy a személyes integritást veszélyeztető módosításokkal szemben.  Az adatvédelemre vonatkozó irányelvek, iránymutatások és utasítások állnak rendelkezésünkre, és munkatársaink a jelenlegi adatvédelmi törvények alapján képzettek, hogy biztosítsuk a személyes adatok biztonságos feldolgozását. Nem továbbítjuk a személyes adatait más feleknek más egyéb célokra, mint amilyeneket kifejezetten ebben az adatvédelmi politikába foglaltunk Önnek össze.

Mikor osztjuk meg személyes adatait?

Kiindulópontunk az, hogy nem  osszuk meg személyes adatait harmadik féllel, hacsak nem adta meg a hozzájárulását, vagy ha a szerződés teljesítése vagy a törvény által megkövetelt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a megosztás.

Abban az esetben, ha személyes adatait megosztjuk bármely harmadik féllel, speciális adatvédelmi megállapodásokat hoztunk létre annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait biztonságosan kezeljük.

Milyen jogai vannak önnek?

Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés
Ön, kérheti, hogy tájékoztasuk, kezeljük-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. A tájékoztatás kérése kiterjedhet, az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

Helyesbítéshez való jog
Kérheti Ön, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Törléshez való jog
Kérheti a Társaságunk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi (már törölt) adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, akkor ha Ön  vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Ön továbbá akkor is kérheti a korlátozást, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy Társaságunk az Ön által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog
Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. A jogait a megjelölt elérhetőségeken írásban valamint postai úton is érvényesítheti. Ha szeretné érvényesíteni a tájékoztatáshoz való jogát, kérjük, a kérelmet írásban benyújtani, aláírva és elküldeni a fent említett postai címre.

Nagyra értékelnénk, ha megadná, hogy milyen információs kategóriák iránt érdeklődik (például az ügyfélinformációkról, a foglalkoztatási nyilvántartásokról stb.). Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk az Ön által kért információkat megadni, az esetben is reagálunk Önnek megindokolva, hogy miért nem tudjuk megválaszolni kielégítően a kérdését.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak olyan adatokat tudunk kiadni, amelyek biztosan Önhöz tartoznak, és hogy ezeket az információkat mindig ajánlott levélben küldjük el a címére. Szüksége lesz arra, hogy azonosítsa magát a levél átvételéhez.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

Zalalövő, 2020. május 19.