Vårt engagemang

Som en globalt aktiv koncern vill Elanders vara bland de bästa när det gäller socialt ansvar och företagsengagemang på alla områden där företaget är involverat. Inom koncernen pågår en mängd olika projekt kring socialt ansvar och bistånd.

Nedan hittar du information om tre av våra pågående projekt.

Universeum

Som ett led i Elanders hållbarhetsarbete och för att på ett aktivt sätt bidra till ett mer cirkulärt samhälle har Elanders och Universeum tecknat ett partneravtal. Universeum är Sveriges nationella Vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

ENG-U

”Tillsammans med Universeum vill vi öka medvetandet hos allmänheten att inte låta exempelvis fungerande telefoner och datorer bli liggandes hemma i en byrålåda eller att de skickas till återvinningen. Den största miljöpåverkan från dessa produkter uppstår när de tillverkas och därför är det så viktigt att livslängden på dessa produkter blir så lång som möjligt. På så sätt kan vi skapa stora miljövinster”, säger Fanny Rosin, ansvarig för denna satsning inom Elanders.

Inom Elanders tjänsteområde Life Cycle Management hjälper Elanders sina kunder att ta hand om begagnad IT‑utrustning. Utrustningen restaureras och återställs för att därefter säljas vidare till ett nätverk av olika kunder. Många av dessa kunder vill minska sin miljöpåverkan genom att köpa begagnad IT-utrustning. Enbart en liten del av all elektronik bedöms idag samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt. Att återanvända innan produkten återvinns innebär stora miljövinster.

Läs mer:

https://www.elanders.com/sv/pressreleases/elanders-inleder-samarbete-med-universeum/

https://www.elanders.com/sv/tjanster/renewed-tech/

https://www.universeum.se/nyheter/elanders-ny-partner-till-universeum/

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Pratham för bättre utbildning

Under 2017 inledde Elanders tillsammans med ett tiotal andra svenska bolag ett samarbete med organisationen Pratham Education Foundation. Den innovativa utbildningsorganisationen startades 1995 för att förbättra kvaliteten på utbildning i Indien.

Idag har Pratham vuxit till en av de största välgörenhetsorganisationerna i världen. Grundtanken är att hjälpa så många barn som möjligt till högre kunskapsnivåer genom utbildningsaktiviteter som tar hänsyn till klyftorna i det indiska utbildningssystemet.

Bedömningen av projektet är att det fortskridit enligt plan med stor positiv utveckling, och man når de uppsatta målen kring hur många barn man når ut till med sin verksamhet. Planen för kommande år är att utöka verksamheten till fler byar inom de distrikt där organisationen redan är närvarande.

Pratham-05-just

Bild: Kamalpur, Kamrup. Prathams metod handlar mycket om att engagera barnen till att lära genom lek. På bilden syns en klass med barn i årskurs 1–2. Foto: Pratham.

Läs mer: https://www.pratham.org/ och/eller https://prathamsweden.org/

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Win Win Gothenburg Sustainability Award

Elanders AB är ett av de företag som tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen varje år delar ut WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

ENG-WW

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

För mer information om årets tema och pristagare vänligen gå in på: https://www.winwinaward.org/

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions