<BR>
”När vi kontrollerar hela supply chain-kedjan underlättar vi för våra kunder och förser dem med tjänster som västenligt ökar deras konkurrenskraft.”

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management, print & packaging och e-commerce. Koncernen kan ta ett helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden som omfattar bland annat inköp, lager, konfigurering, produktion och distribution. I erbjudandet ingår även hantering av beställningslösningar, betalningsflöden och eftermarknadstjänster för kundernas räkning. Elanders affärsidé är att vara en global strategisk partner för kunderna i deras arbete att effektivisera och utveckla sina affärskritiska processer.

Automotive


Square-AUTOMOTIVE16

Automotive


Elanders är väl positionerade i branschen. Mycket tack vare att kunderna framför allt är premiummärken.

Läs mer

Electronics


Square-CE16

Electronics


Electronics är ett stort kundsegment för Elanders. Erbjudandet har kontinuerligt utvecklats de senaste åren.

Läs mer

Fashion &
Lifestyle

Square-RETAIL16

Fashion &
Lifestyle

Elanders erbjuder hantering av omnikanaler, distribution och returhantering såväl som automatiserade lager.

Läs mer

Health Care &
Life Science

Square-LIFESCIENCE16

Health Care &
Life Science

Health Care & Life Science är ett relativt litet kundsegment för Elanders, men koncernen har ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande.

Läs mer

Industrial


Square-IM16

Industrial


Elanders har en god position inom kundsegmentet Industrial, där koncernen idag hanterar allt från små produkter till stora komplexa konstruktioner och lösningar.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen.

Läs mer

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions