Health Care & Life Science

En åldrande befolkning, livsstilssjuk­domar, växande tillväxtmarknader, de framsteg som gjorts inom behandling och den teknikutveckling som pågår förväntas bidra till hälsovårdssektorns tillväxt de närmaste åren. Branschen är kraftigt reglerad och det ställs oerhört höga kvalitetskrav på processer och hantering inom områden där fel inte får ske.

Health Care & Life Science är ett relativt litet kundsegment för Elanders, men koncernen har ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande som innefattar allt från leveranser av förbrukningsmaterial till leverans, underhåll samt reparation av medicinsk utrustning.

Senast uppdaterad 2018-03-23

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Läs mer

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions