Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter. Här kan du också beställa tryckta rapporter.

Elanders Q2 2018

”Under andra kvartalet utvecklades verksamheten som helhet som förväntat och utfallet i det andra kvartalet var klart bättre än i det första. ” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

Elanders årsredovisning 2017

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Ensocoat 275 g. Inlaga: Crown Letsgo Silk 115 g.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Senast uppdaterad 2018-08-23

Ja tack. Jag vill beställa en tryckt rapport från Elanders.

Välj rapport (obligatorisk)

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Jag har läst Elanders Integritetspolicy. När du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom att använda något av våra webb-formulär kommer vi att spara den information du kommunicerar för att ha möjlighet att hantera din förfrågan. Det kan handla om ditt namn, e-post-adress, telefonnummer och andra personuppgifter som du frivilligt delger oss. Vi kommer att spara och behandla denna information så länge vi anser det nödvändigt i syfte att besvara din förfrågan och därefter radera den när den inte längre behövs eller måste sparas enligt lag.

 Jag accepterar

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions