Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q1 2019

”Den positiva trenden från de tre senaste kvartalen fortsatte in i första kvartalet samtidigt som efterfrågan från kunderna var fortsatt stabil inom båda våra affärsområden.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

Elanders årsredovisning 2018

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Algro Design Duo 300 g. Inlaga: Lessebo Design Smooth bright 115 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Omslaget är ett resultat av en idé från Narva som omsattes i praktiken av Schmid Druck. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2019 av Schmid Druck.

Senast uppdaterad 2019-04-29

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions