Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter som pdf. Här kan du också beställa tryckta rapporter. För prenumeration på våra pressmeddelanden, bildmaterial, presentationer, delårsrapporter samt årsredovisningar, var vänlig kontakta: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=

AR2017-SE-cover Elanders årsredovisning 2017

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Ensocoat 275 g. Inlaga: Crown Letsgo Silk 115 g.
Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

 

Q42017-SE-coverElanders Q4 2017

”Vårt största affärsområde, Supply Chain Solutions, kunde uppvisa en organisk tillväxt i det fjärde kvartalet om nästan 14 %, hänförlig till både Asien och Europa. Den organiska tillväxten visar också att det finns en stabil underliggande tillväxt i supply chain-marknaden.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-03-23

Ja tack. Jag vill beställa tryckta rapporter från Elanders.

Välj rapport (obligatorisk)

Antal (obligatorisk)

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Meddelande

Elanders årsredovisning distribueras till samtliga aktieägare som inte aktivt avsagt sig en tryckt version. Nya aktieägare hälsas välkomna med sitt eget exemplar av årsredovisningen men har möjlighet att avregistrera sig för kommande tryckta versioner.

Nej tack, jag vill inte ha Elanders årsredovisning hemskickad till mig.

Vänligen fyll i nedanstående formulär.

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Meddelande

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions