Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter som pdf. Här kan du också beställa tryckta rapporter. För prenumeration på våra pressmeddelanden, bildmaterial, presentationer, delårsrapporter samt årsredovisningar, var vänlig kontakta: aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=

Q12018-SE-coverElanders Q1 2018

”Den starka organiska tillväxt som vi såg under andra halvåret 2017 ser ut att fortsätta. I första kvartalet uppgick den till 12 procent. Tillväxten kommer både från nya affärer med nya kunder samt ökad efterfrågan från befintliga kunder.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

 

 

 

AR2017-SE-cover Elanders årsredovisning 2017

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Ensocoat 275 g. Inlaga: Crown Letsgo Silk 115 g.
Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

 

Senast uppdaterad 2018-04-27

Ja tack. Jag vill beställa tryckta rapporter från Elanders.

Välj rapport (obligatorisk)

Antal (obligatorisk)

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Meddelande

Elanders årsredovisning distribueras till samtliga aktieägare som inte aktivt avsagt sig en tryckt version. Nya aktieägare hälsas välkomna med sitt eget exemplar av årsredovisningen men har möjlighet att avregistrera sig för kommande tryckta versioner.

Nej tack, jag vill inte ha Elanders årsredovisning hemskickad till mig.

Vänligen fyll i nedanstående formulär.

Namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Meddelande

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions