Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q2 2019
”Efterfrågan från kunderna fortsatte att vara god under inledningen av andra kvartalet, men minskade under juni månad i samband med bland annat semesterperioder. Inom affärsområdet Supply Chain Solutions fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande med unika och optimerade lösningar för våra kunder. Affärsområdet Print & Packaging Solutions fortsätter att förbättra sitt resultat och vi arbetar kontinuerligt med att optimera och utveckla våra existerande verksamheter. Utvecklingen av nya tekniska lösningar och innovationer fortsätter och vi har under kvartalet säkrat nya affärer inom vårt tjänsteområde Value Recovery Services.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

Elanders årsredovisning 2018
Form:
Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Algro Design Duo 300 g. Inlaga: Lessebo Design Smooth bright 115 g.
Tryck: Schmid Druck + Medien GmbH, Tyskland.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Denna årsredovisning är ett resultat av ett samarbete mellan Elanders AB, Narva och Schmid Druck. Narva ansvarade för design och merparten av texterna. Elanders AB har tagit fram underlaget för den formella årsredovisningen. Omslaget är ett resultat av en idé från Narva som omsattes i praktiken av Schmid Druck. Årsredovisningen är tryckt i Kaisheim, Tyskland i mars 2019 av Schmid Druck.

Senast uppdaterad 2019-07-16

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions