Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter.

Elanders Q3 2018

”Den positiva trenden som vi såg i slutet av andra kvartalet fortsatte i tredje kvartalet, vilket innebar att Elanders resultatmässigt presterade sitt bästa kvartal någonsin.” Magnus Nilsson, Vd och koncernchef, Elanders AB.

Elanders årsredovisning 2017

Form: Narva.
Produktion: Elanders AB i samarbete med Narva.
Papper: Omslag: Ensocoat 275 g. Inlaga: Crown Letsgo Silk 115 g.

Elanders årsredovisning har för oss alltid varit en av de viktigaste publikationer vi producerar. Vi vill att den ska ge uttömmande information om vårt resultat och ställning samt om vår verksamhet och vår marknad. Den ger oss också möjlighet att genom konkreta exempel visa vad vi gör på Elanders.

Senast uppdaterad 2018-11-09

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions