Fashion & Lifestyle

Fashion & Lifestyle omfattar produkter inom mode och sportkläder, och här finns några av världens största och mest kända varumärken. Explosionen av digital, social och mobil teknik har på kort tid förändrat konsumentbeteendet och nedgången i traditionell försäljning av snabbrörliga konsumentprodukter kompenseras av hög tillväxt i digitala kanaler. Kunderna vill ofta ha en partner som ansvarar för allt; från kvalitetskontroll i produktionen och hela försörjningskedjan fram till leverans till återförsäljare eller slutkonsument.

Elanders erbjuder inköp, distribution via omnikanaler, virtuella lager och returhantering såväl som automatiserade lager med tjänster som kvalitetskontroll, tvättning, lagning, produktion och etikettering. Kunderna är huvudsakligen stora varumärken som vill ha en pålitlig partner som är djupt integrerad i deras e-handel och övriga affärsverksamhet. Det finns fortfarande en stor potential att växa inom kundsegmentet, i synnerhet med den ökande grad av outsourcing som pågår i branschen.

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions