Fashion & Lifestyle

Fashion & Lifestyle omfattar produkter inom mode och sportkläder, och här finns några av världens största och mest kända varumärken. Explosionen av digital, social och mobil teknik har på kort tid förändrat konsumentbeteendet och nedgången i traditionell försäljning av snabbrörliga konsumentprodukter kompenseras av en stor tillväxt i digitala kanaler. Kunderna vill ofta ha en partner som ansvarar för allt ifrån kvalitetskontroll i produktionen och hela försörjningskedjan fram till leverans till återförsäljare eller slutkonsument.

Elanders erbjuder inköp, distribution via omnikanaler, virtuella lager och returhantering såväl som automatiserade lager med tjänster som kvalitetskontroll, tvättning, lagning, produktion och etikettering. Vi bygger partnerskap direkt med stora varumärken med en omfattande integration i kundernas e-handel och affärsverksamhet. Det finns fortfarande stor potential att växa inom kundsegmentet, i synnerhet med den ökande grad av outsourcing som pågår i branschen.

Senast uppdaterad 2019-05-30

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions