Health Care & Life Science

Faktorer som en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar, stor befolkningstillväxt och den teknikutveckling som pågår förväntas bidra till hälsovårdssektorns tillväxt de närmaste åren. Branschen är kraftigt reglerad och det ställs oerhört höga kvalitetskrav på processer och hantering inom områden där fel inte får ske.

Health Care & Life Science är idag ett relativt litet kundsegment för Elanders, men trots det har koncernen ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande som innefattar allt från behovsstyrda leveranser av förbrukningsmaterial till installation, underhåll och reparation av medicinsk utrustning. En allt äldre befolkning i världen innebär en snabbt växande efterfrågan på välfärd, vilket ger goda möjligheter att bredda kundbasen och erbjudandet inom hälso- och sjukvård framåt.

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions