Health Care & Life Science

Faktorer som en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar, stora tillväxtmarknader och den teknikutveckling som pågår förväntas bidra till hälsovårdssektorns tillväxt de närmaste åren. Branschen är kraftigt reglerad och det ställs oerhört höga kvalitetskrav på processer och hantering inom områden där fel inte får ske.

Health Care & Life Science är ett relativt litet kundsegment för Elanders, men vi har ett starkt kvalitetssäkrat erbjudande som innefattar allt från leveranser av förbrukningsmaterial till leverans, underhåll samt reparation av medicinsk utrustning. Det finns goda möjligheter att bredda kundbasen.

Senast uppdaterad 2019-05-30

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions