Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls torsdagen den 28 april 2016 kl 15.00, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

stamma16_web

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders integrerade erbjudande, utvecklingen inom de olika affärsområdena samt den positiva trenden för andelen globala kunder, som ökade från 54 till 63 procent av den totala försäljningen under 2016. Vidare nämnde han att fokus fortsatt ligger på att öka korsförsäljningen mellan affärsområdena och att liksom tidigare har förvärv en hög prioritet i Elanders framtida utveckling. Viktigt är att dessa i så fall uppfyller flera av följande kriterier; tillföra nya attraktiva kundsegment, komplettera kundbasen med värdefulla unika kunder, komplettera och stärka befintliga affärer med geografiskt nya marknader, tillföra nya erbjudanden, produkter och tjänster samt långsiktigt vara en god affär på egen hand eller tillföra tydliga synergier.

Pressmeddelanden
2016-04-28 Rapport från årsstämman 2016
2016-03-29 Kallelse till Elanders årsstämma 2016

Länkar

Koncernens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions