Socialt och etiskt ansvar

All verksamhet inom Elanders skall bedrivas socialt ansvarsfullt och etiskt. Det sociala ansvaret omfattar bland annat att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden och motverka korruption.

De policies som finns inom koncernen, såsom Code of Conduct och Anti-Corruption, Anti-Fraud and Money Laundering Policy, utgör riktlinjer och regelverk för hur Elanders ska förhålla sig till medarbetare, kunder, leverantörer och hela det samhälle som bolaget är verksamt i.

Senast uppdaterad 2020-01-31

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions