Pratham för bättre utbildning

Under 2017 inledde Elanders tillsammans med ett tiotal andra svenska bolag ett samarbete med organisationen Pratham Education Foundation. Den innovativa utbildningsorganisationen startades 1995 för att förbättra kvaliteten på utbildning i Indien.

Pratham-05-just

Kamalpur, Kamrup. Prathams metod handlar mycket om att engagera barnen till att lära genom lek. På bilden syns en klass med barn i årskurs 1–2. Foto: Pratham.

Idag har Pratham vuxit till en av de största välgörenhetsorganisationerna i världen. Grundtanken är att hjälpa så många barn som möjligt till högre kunskapsnivåer genom utbildningsaktiviteter som tar hänsyn till klyftorna i det indiska utbildningssystemet.

Bedömningen av projektet är att det fortskridit enligt plan med stor positiv utveckling, och man når de uppsatta målen kring hur många barn man når ut till med sin verksamhet. Planen för kommande år är att utöka verksamheten till fler byar inom de distrikt där organisationen redan är närvarande.

Läs mer: https://www.pratham.org/ och/eller https://prathamsweden.org/

Senast uppdaterad 2020-11-24

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions