Universeum

Som ett led i Elanders hållbarhetsarbete och för att på ett aktivt sätt bidra till ett mer cirkulärt samhälle har Elanders och Universeum tecknat ett partneravtal. Universeum är Sveriges nationella Vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Universeum

”Tillsammans med Universeum vill vi öka medvetandet hos allmänheten att inte låta exempelvis fungerande telefoner och datorer bli liggandes hemma i en byrålåda eller att de skickas till återvinningen. Den största miljöpåverkan från dessa produkter uppstår när de tillverkas och därför är det så viktigt att livslängden på dessa produkter blir så lång som möjligt. På så sätt kan vi skapa stora miljövinster”, säger Fanny Rosin, ansvarig för denna satsning inom Elanders.

Inom Elanders tjänsteområde Life Cycle Management hjälper Elanders sina kunder att ta hand om begagnad IT-utrustning. Utrustningen restaureras och återställs för att därefter säljas vidare till ett nätverk av olika kunder. Många av dessa kunder vill minska sin miljöpåverkan genom att köpa begagnad IT-utrustning. Enbart en liten del av all elektronik bedöms idag samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt. Att återanvända innan produkten återvinns innebär stora miljövinster.

Läs mer:
https://www.elanders.com/sv/pressreleases/elanders-inleder-samarbete-med-universeum/
https://www.elanders.com/sv/tjanster/renewed-tech/
https://www.universeum.se/nyheter/elanders-ny-partner-till-universeum/

Senast uppdaterad 2020-11-24

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions