WIN WIN
Gothenburg Sustainability Award

Elanders AB är ett av de företag som tillsammans med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen varje år delar ut WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

WIN-WIN_GSA_logo_pos_RGB

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid.

För mer information om årets tema och pristagare vänligen gå in på: http://winwingothenburgaward.com/

Senast uppdaterad 2020-11-24

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions