Pressreleaser 2010

2010-07-15

Delårsrapport januari – juni 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-07-15 Det första halvåret Omsättningen sjönk med 12 % och uppgick till 809 Mkr (921 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -20,0 Mkr (-10,3 Mkr), varav engångsposter utgjorde 14,8 Mkr (-13,1 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till …

2010-06-18

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-06-18 Idag lämnar Tommy Lennartsson sin anställning på Elanders. Rollen som VD för Elanders Sverige AB kommer med omedelbar verkan att tas över av Jonas Brännerud som också kommer att ingå i koncernledningen. Jonas kommer …

2010-04-26

Rapport från årsstämman 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-04-26 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2009 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2010 bevilja styrelsen arvode …

2010-04-26

Delårsrapport januari – mars 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-04-26 Det första kvartalet: Omsättningen sjönk med 16 % och uppgick till 401 Mkr (477 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till -11,9 Mkr (12,1 Mkr). Engångsposter om netto 10,3 Mkr (0 Mkr) har påverkat rörelseresultatet positivt. Resultatet …

2010-04-23

Elanders utser tillförordnad ekonomidirektör/CFO

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-04-23 Elanders AB har idag utsett Andréas Wikner som tillförordnad ekonomidirektör/CFO för koncernen. Andréas Wikner arbetar idag som koncernredovisningschef på Elanders och har ett förflutet som auktoriserad revisor. Han tillträder sin nya tjänst omgående och kommer …

2010-03-31

Elanders årsredovisning för 2009 är publicerad

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-03-31 Idag, onsdagen den 31 mars, publicerar Elanders sin svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2009. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com. Den engelska …

2010-03-26

Välkommen till Elanders årsstämma 2010

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-03-26 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 26 april 2010 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions