Pressreleaser 2012

2012-03-28

Välkommen till Elanders årsstämma 2012

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-03-28 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

2012-01-27

Bokslutskommuniké 2011

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-01-27 Januari-december Omsättningen ökade med 8 % och uppgick till 1 839 Mkr (1 706 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 110 (-76) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångs-karaktär motsvarande 25 (-59) Mkr. Resultat före skatt …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions