Pressreleaser 2014

2014-04-02

Elanders utökar styrelsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-04-02 Elanders AB:s valberedning föreslår två nya ledamöter till styrelsen, Linus Karlsson och Anne Lenerius. Linus Karlsson är Creative Chairman i McCann Global Brand och har lång erfarenhet av global marknadsföring och kommunikation. Han är …

2014-04-02

Kallelse till Elanders årsstämma 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-04-02 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits …

2014-03-28

Elanders publicerar årsredovisningen för 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-03-28 Idag, fredagen den 28 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2013 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ)

2014-01-27

Bokslutskommuniké 2013

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-01-27 Januari – december Omsättningen ökade med 9 % till 2 096 (1 924) Mkr. Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 132 (104) Mkr, en förbättring med 27 % mot samma period föregående år. Rörelseresultat inklusive …

2014-01-24

Elanders utökar koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-01-24 Elanders utökar koncernledningen med Lim Kok Khoon och Thomas Sheehan. Kok Khoon kommer att ansvara för Supply Chain Solutions globalt och Sheehan för Print & Packaging Solutions i Nord- och Sydamerika. Kok Khoon är …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions