Pressreleaser 2015

2015-02-26

Elanders utökar styrelsen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-02-26 Elanders AB:s valberedning kommer vid årsstämman att föreslå en ny ledamot till styrelsen, Caroline Sundewall. Caroline Sundewall är idag styrelseordförande i Cloetta och stiftelsen Streber Cup samt är även ledamot i styrelserna för Cramo …

2015-01-27

Bokslutskommuniké 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-01-27 Januari – december Omsättningen ökade med 78 % och uppgick till 3 730 (2 096) Mkr. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 217 (132) Mkr, en förbättring med 64 % mot föregående år. Rörelseresultatet inklusive …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions