Pressreleaser 2016

2016-09-01

Elanders genomför nyemission med anledning av förvärvet av LGI

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. 2016-09-01 08.00 CET Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-09-01 Elanders …

2016-07-26

Elanders förvärv av LGI är nu slutfört

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-07-26 Elanders tecknade i juni 2016 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”), som är en av de ledande aktörerna inom Industrial Contract …

2016-07-19

Förvärvet av LGI godkänt av konkurrensmyndigheterna

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-07-19 De tyska och österrikiska konkurrensmyndigheterna har nu gett sina godkännanden till Elanders förvärv av LGI Logistics Group International GmbH. Det var den 17 juni 2016 som Elanders meddelade att de signerat avtal om att …

2016-07-13

Delårsrapport januari – juni 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-07-13 Första halvåret Omsättningen ökade till 2 077 (2 072) Mkr. Rörelseresultatet exklusive engångskostnader ökade till 127 (117) Mkr. Inklusive engångskostnader ökade rörelseresultatet till 122 (117) Mkr. Resultat före skatt exklusive engångskostnader ökade till 119 …

2016-06-29

Press- och analytikerkonferens Q2 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-06-29 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2016 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 13 juli 2016, kl. 09:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2016-04-28

Rapport från årsstämman 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-04-28 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2015 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2015 …

2016-04-28

Delårsrapport januari – mars 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-04-28 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 998 (1 006) Mkr. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 85 (85) Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 56 (54) Mkr samtidigt som rörelsemarginalen ökade till 5,6 (5,4) …

2016-04-14

Press- och analytikerkonferens Q1 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-04-14 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2016 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 29 april 2016, kl. 09:30, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions