Pressreleaser 2018

2018-04-13

Press- och analytikerkonferens Q1 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-04-13 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2018 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 27 april 2018, kl. 15:30, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2018-03-26

Kallelse till Elanders årsstämma 2018

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-03-26 KALLELSE TILL ELANDERS ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 27 april 2018 kl.13.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har …

2018-03-23

Elanders publicerar årsredovisningen för 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-03-23 Idag, fredagen den 23 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ) För ytterligare information kontakta: …

2018-01-25

Bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-01-25 Januari – december Omsättningen ökade med 49 procent till 9 342 (6 285) Mkr. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 6 procent. EBITA exklusive engångsposter uppgick till 399 …

2018-01-11

Press- och analytikerkonferens Q4 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2018-01-11 I samband med offentliggörandet av Bokslutskommunikén 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 25 januari 2018, kl. 15.00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions