Pressreleaser 2020

2020-03-20

Elanders publicerar årsredovisningen för 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20 Idag, fredagen den 20 mars 2020, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och …

2020-03-20

Elanders flyttar fram årsstämman till den 25 juni 2020

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20 Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset, Covid-19, råder ett exceptionellt marknadsläge och ett ytterst svårbedömt ekonomiskt läge. Den förhöjda risknivån för spridning av viruset har medfört att myndigheter i …

2020-01-28

Bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-28 Helåret 2019 Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav 0,3 procentenheter var organisk tillväxt. Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) …

2020-01-14

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-01-14 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2019 tisdagen den 28 januari 2020 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions