Pressreleaser 2023

2023-07-12

Elanders ändrar datum för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-07-12 Elanders styrelse har beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2023 till den 30 januari 2024, i stället för den 23 januari 2024 som tidigare aviserats. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör …

2023-07-12

Delårsrapport januari – juni 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-07-12 Första halvåret 2023 Omsättningen ökade till 7 040 (6 897) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om fem procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Minskningen var huvudsakligen hänförlig till …

2023-04-21

Rapport från årsstämman 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-04-21 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2022, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2022 …

2023-04-21

Delårsrapport januari – mars 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-04-21 Första kvartalet 2023 Omsättningen ökade till 3 589 (3 371) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om två procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk …

2023-03-20

Kallelse till Elanders årsstämma 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-03-20 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls fredagen den 21 april 2023, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions