Ändrat datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2016

2016-12-21 11:50:08

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-12-21

Elanders styrelse har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén 2016 till den 25 januari 2017, i stället för den 26 januari 2017 som tidigare aviserats.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions