Delårsrapport januari – september 2009

2009-10-22 11:54:59

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-10-22

Det tredje kvartalet: 

  • Omsättningen sjönk med 26 % och uppgick till 381 Mkr (516 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -21,4 Mkr (-9,5 Mkr).
  • Resultatet före skatt uppgick till -27,8 Mkr (-23,0 Mkr).
  • Nettovinsten uppgick till -16,6 Mkr (-22,0 Mkr) eller -1,67 kronor per aktie (-2,25 kronor per aktie) 1).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -33 Mkr (-37 Mkr).

Januari-september:

  • Omsättningen sjönk med 17 % och uppgick till 1 302 Mkr (1 570 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till -31,7 Mkr (46,7 Mkr). Resultatet är påverkat av kostnader i samband med ledningsbyte uppgående till 16 Mkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till -56,5 Mkr (9,7 Mkr).
  • Nettovinsten uppgick till -37,2 Mkr (4,1 Mkr) eller -3,78 kronor per aktie (0,41 kronor per aktie) 1).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 34 Mkr (-18 Mkr exklusive fastighetsförsäljning 110 Mkr).

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions