Elanders forsätter att expandera – genomför strategiskt förvärv i USA

2012-12-21 08:02:22

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-12-21

Elanders har ingått avtal avseende förvärv av det amerikanska bolaget Midland Information Resources. Genom förvärvet fortsätter Elanders sin internationella expansion och ökar sin närvaro på världens enskilt största grafiska marknad, USA.

I linje med Elanders strategi att fortsätta expandera internationellt förvärvar Elanders samtliga aktier i det amerikanska bolaget Midland Information Resources (”Midland”). Midland är beläget i Davenport, Iowa, USA och är ledande inom global print management genom sina innovativa lösningar för content management-tjänster, just-in-time-leveranser inom digitaltryck samt fulfillment- och distributionslösningar. Bland bolagets kunder finns ett flertal Fortune 500-bolag till vilka leveranser sker över hela världen.

”Det är mycket spännande att Midland kommer att bli en del av Elandersfamiljen. Vi har samarbetat under många år och Elanders har varit en värdefull resurs som hjälpt oss att skapa globala lösningar för våra kunder. Som en del av Elanders ser jag fram emot att öka vår närvaro i Nord- och Sydamerika och ta tillvara de synergier som finns i dessa två starka organisationer” säger Tom Sheehan, vd för Midland.

Midland beräknas under år 2012 omsätta 29 miljoner dollar och har idag cirka 180 anställda.

Elanders är sedan 2008 etablerade på den amerikanska marknaden och förvärvet innebär att Elanders nu ökar sin närvaro i USA. Den grafiska marknaden i USA är världens enskilt största och uppskattas omsätta 200 miljarder dollar på årlig basis. Av denna del står digitaltryck, som Midland huvudsakligen är verksamt inom, för ca 10 % och visar en stadig tillväxt.

”Med förvärvet av Midland får vi en stark lokal kundbas och stärker vårt erbjudande till befintliga kunder med verksamhet i USA. Midlands innovativa lösningar för global print management kompletterar Elanders erbjudande till större internationella bolag, vilket är i linje med vår strategi att vara en global leverantör till globala kunder som har behov av lokala leveranser i olika världsdelar”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB.

Elanders får genom förvärvet av Midland tillgång till både innovativa lösningar och avancerad teknik inom digitaltryck samt en stark kundbas där mer än 50 % av företagets omsättning kommer från Fortune 500-företag. Kombinationen av Midland och Elanders möjliggör dels vidare expansion på den amerikanska marknaden, men bäddar även för global expansion inom gemensamma kundsegment. Midland kommer fortsatt att drivas under sitt nuvarande namn och ledning.

Köpeskillingen beräknas uppgå till 23 MUSD och förvärvet finansieras genom likvida medel och lån.

Midland förväntas redan under 2013 bidra positivt till koncernens resultat.

 

Elanders AB (publ)

 

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2012 kl 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions