Elanders förvärv av LGI är nu slutfört

2016-07-26 17:03:44

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-07-26

Elanders tecknade i juni 2016 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”), som är en av de ledande aktörerna inom Industrial Contract Logistics i Tyskland. Affären var bland annat villkorad av att erforderliga godkännanden från tyska respektive österrikiska konkurrensmyndigheterna erhålls. Förvärvet är nu fullbordat och LGI kommer att konsolideras av Elanders från och med slutet av juli.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2016 kl. 17.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions