Elanders publicerar årsredovisningen för 2019

2020-03-20 13:02:08

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-03-20

Idag, fredagen den 20 mars 2020, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 13.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions