Elanders valberedning föreslår Dan Frohm till ny styrelseordförande

2021-11-26 07:31:22

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-26

Dan Frohm, som är styrelseledamot i Elanders AB sedan 2017, kommer att föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande vid Elanders årsstämma den 21 april 2022. Han efterträder Carl Bennet som varit styrelseordförande i Elanders AB sedan 1999.

Dan Frohm, som är 40 år gammal, är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Dan Frohm har flerårig erfarenhet av rådgivning inom strategiska och operativa förändringar för globala teknikföretag. Han har tidigare arbetat på managementkonsultbyrån Applied Value LLC i USA i mer än tio år. Dan Frohm är för närvarande styrelseledamot i de börsnoterade företagen Arjo AB, Getinge AB och Lifco AB samt styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

I övrigt föreslår valberedningen att omval sker av följande personer till Elanders styrelse vid årsstämman 2022:

 • Carl Bennet
 • Johan Stern
 • Eva Elmstedt
 • Dan Frohm
 • Erik Gabrielson
 • Cecilia Lager
 • Anne Lenerius
 • Magnus Nilsson
 • Caroline Sundewall

Elanders valberedning, som ska verka inför årsstämman 2022, har följande sammansättning:

 • Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB
 • Hans Hedström, Carnegie Fonder
 • Adam Gerge, Didner & Gerge Fonder
 • Fredrik Carlsson, Svolder AB

Adam Gerge har ersatt Carl Gustafsson som representant för Didner & Gerge Fonder i Elanders valberedning.

För ytterligare information var vänlig kontakta valberedningens ordförande Carl Bennet på telefon 031-741 64 00 eller via e-post dmFsYmVyZWRuaW5nQGVsYW5kZXJzLmNvbQ==.

 

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 07.30 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions