IT Asset Value Recovery

Med Elanders tjänst för värdemaximering av uttjänt IT-utrustning kan våra kunder minska sin miljöpåverkan, säkerställa efterlevnad av lagstiftning samt förbättra sitt ekonomiska resultat.

Vårt globala nätverk gör att vi kan se till att våra kunders utrustning hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt över hela världen. Vår tjänst för värdemaximering av uttjänt IT-utrustning inkluderar alla delar av returprocessen, från insamling, inspektion och testning till säker borttagning av all information som är kopplad till varje enskild enhet, potentiell restaurering samt återförsäljning av de utvunna tillgångarna.

Elanders har en unik programvara för att se till att våra kunder får rätt värdering av sin uttjänta IT-utrustning, med en värderingsprocess som är helt transparent för kunderna.

Elanders tjänst kan omfatta följande;

  • Global lösning för upphämtning av IT-tillgångar på plats hos kunden med en säker transport till anläggningen där tillgången hanteras alternativt radering på plats hos kund
  • Inspektions- och testningstjänster för att avgöra kvalitet på utrustningen
  • Komplett restaurering av enheter som kan säljas på andrahandsmarknaden
  • Återvinning av ej användbara produkter
  • Fullständig efterlevnad av alla legala krav för försäljning och återvinning
  • Raderingscertifikat för varje enhet
  • Rapporter avseende miljöpåverkan

Läs mer på vr.elanders.com

Senast uppdaterad 2019-09-18

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders erbjuder tjänster och helhetslösningar till kunder inom framför allt fem prioriterade kundsegment som visar tillväxt på lång sikt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions