Value Recovery

Med Elanders lösningar kring returhantering rationaliseras processen så att tillverkare och distributörer kan ta tillvara på värdet av returnerade produkter. Lösningarna omfattar alla moment i returprocessen från upphämtning, inspektion och testning, reparation och återanvändning alternativt återvinning av produkten utifrån kundens önskemål.

Elanders globala Supply Chain-infrastruktur, systemstöd och verksamhetsprocesser skapar en heltäckande lösning som eliminerar kostnader och skapar värde i återtagna varor.

I Elanders returhanteringslösning ingår:

  • Omvänd logistikkoordinering för omedelbart återtagande av retur
  • Inspektions- och testningstjänster som säkerställer att rätt dispositionsprocess sätts igång
  • Fullständig produktreparation för återtagna produkter som kan föras tillbaka i lager eller sekundäranvändas
  • E-handelslösningar som omfattar skräddarsydda webbplatser för hantering av online-returer vilka ger kunderna en lösning för returhantering vari komplett omvänd logistik och ordervalidering ingår
  • Fullständig efterlevnad av alla lagar och förordningar angående slutgiltig disposition, återförsäljning eller kassering
  • Reparation och återvinning av produkter
  • Ompackning av produkter
  • Eftermarknadsprogram
  • Returer och bytesdistribution

Senast uppdaterad 2019-06-04

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions