Alfort & Cronholm

Alfort & Cronholm arbetar med produkter inom olika branscher så som måleri, kemikalier och rengöring. De tillhandahåller även produkter som golv, badrumsmöbler och material för poolvård. Idag utvecklar, tillverkar och marknadsför Alfort & Cronholm varumärkena Arena, Konkret, Mäster, Nitor, Scandborst och Hasselö.

Sedan många år tillbaka har Alfort & Cronholm anlitat Elanders för produktion av sina kataloger. Idag kan de genom Elanders webbaserade publiceringsverktyg WebBase enkelt uppdatera och distribuera sina kataloger och övrigt material online.

”Vi hade ett behov av att samla allt vårt material på samma ställe och undersökte vilka leverantörer som fanns tillgängliga. Efter att ha scannat marknaden föll valet på Elanders, dels för att de erbjöd den tjänst vi efterfrågade, men även för att vi sedan tidigare hade ett välfungerande samarbete med Elanders för produktion av våra trycksaker. Det kändes därför tryggt att välja Elanders som leverantör.” – Lena Sundström, Alfort & Cronholm.

Genom att nyttja WebBase har Alfort & Cronholm kunnat spara in tid och har därmed fått ett mer effektivt flöde. Utvecklingen har skett gemensamt och ”Genom ett gott samarbete har vi fått en bättre förståelse för hur vi kan dra nytta av tjänsten och vi lär oss nya saker hela tiden.” – Lena Sundström , Alfort & Cronholm.

Projektkontakter

  • Tommy Ekström
    Business Area Manager Sales
    Elanders Sverige AB
    Tel: +46 8 454 68 88 / +46 705 47 13 83

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions