Astrid Lindgrens Värld

Elanders har på uppdrag av kommunikationsbyrån Right Thing United tagit fram en specialproducerad inbjudningsask för Astrid Lindgrens Värld och invigningen av den nya miljön Katthult. Katthult är en av de största satsningar som Astrid Lindgrens Värld har gjort och invigningen sågs som ett mycket viktigt marknadsföringstillfälle, det var därför viktigt att redan i inbjudan väcka stort intresse hos de potentiella besökarna.

Målgruppen bestod av människor som ofta har fulltecknade kalendrar. Medverkan vid invigningen tog två hela dagar i anspråk för besökaren varför det var viktigt att vi med hjälp av inbjudan lyckades ge en känsla av hur fantastiskt ett besök på Astrid Lindgrens Värld är och hur rolig invigningen skulle bli. Då Katthult också är en mycket stor satsning för Astrid Lindgrens Värld var det extra viktigt att eventet blev lyckat. Inbjudan fick inte misslyckas.

”Under dessa förutsättningar kändes det naturligt att anlita Elanders på grund av deras leveranssäkerhet och känsla för kvalitet. Vi kände oss trygga i att Elanders erfarenhet och yrkesskicklighet skulle resultera i en produkt av den kvalitetsnivå som krävdes för att sätta rätt förväntningar inför ett besök i Astrid Lindgrens Värld och Katthult.”
Simon Syrén, Right Thing United

”Vi är väldigt nöjda! Asken har varit mycket uppskattad av våra gäster. Dess unika utseende har skapat nyfikenhet på arrangemanget och bidragit till att det blivit väl ihågkommet. Dessutom fick vi många besökare vilket var en del av syftet med asken.”
Nils-Magnus Angantyr, Astrid Lindgrens Värld

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions