Bokförlaget Arena

På uppdrag av Bokförlaget Arena har Elanders producerat konstnären och skulptören Lennart Aschenbrenners samlade verk, med tillhörande grafisk skola. Böckerna levereras i en exklusiv förpackning.

”Vi ville visa all den grafik som han har producerat under en lång tid. Dessutom ville vi göra något mer än en bok, något som skapar ett mervärde för kunden. Därför kom vi fram till att vi ville dela upp det i två delar. En katalog som visar hans verk, men också en grafisk skola för att läsaren skall kunna se och lära sig Lennart Aschenbrenners litografi.”

”Förpackningen tillsammans med böckerna ger ett exklusivt intryck. Slutprodukten känns unik vilket gjorde att vi kunde prissätta och profilera den på ett annat sätt än om det bara varit två böcker. Den öppna dialogen mellan oss och Elanders gjorde att produkten blev så bra.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions