Eton

ElandersUSA, i Atlanta, har på uppdrag av Eton i Sverige producerat 2013 års vårkatalog, avsedd för den amerikanska marknaden. Produktionen ställde krav på ett samspel mellan Elanders svenska och amerikanska enheter.

”Efter att ha räknat på vad det skulle kosta att producera katalogen i Sverige och därefter skicka till USA insåg vi att fraktkostnaden skulle bli hög. Alternativet var därför att finna en leverantör som kunde hjälpa oss att trycka katalogen lokalt i USA. Dels på grund av den höga fraktkostnaden, men också för att det var en tight deadline. Därför föll valet på Elanders.”

”Det viktigaste för denna typ av produktion är att färgåtergivningen i trycket överensstämmer med de fysiska produkterna. Det var också viktigt för oss att finna en partner som hade kontor både i USA och Sverige. Att både vi och Elanders har kontor i Atlanta såg vi som mycket positivt. Det underlättade mycket när det gällde säkerställandet av tryckkvaliteten.”

”Att kunna utföra allt förarbete med färgprover, korrektur, etc. i Sverige och nå samma resultat i USA kändes tryggt. Dessutom underlättades arbetet mycket av att vi och Elanders har våra kontor i närheten av varandra både i Sverige och i USA.”

”Vi fick precis det resultat vi efterfrågade tack vare Elanders snabba och goda service. Upplägget kändes tryggt, vi behöll den centrala kontrollen hos oss i Sverige och produktionen skedde lokalt på den avsedda marknaden, i detta fall USA.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions