Fagerhult

Elanders producerar Fagerhults viktigaste trycksaker, till exempel produktkataloger och marknadsmaterial i form av broschyrer.

”Produktkatalogen har alltid varit vårt viktigaste medel för att berätta om våra produkter. Det är katalogen som utgör vår kärna. Det övriga marknadsmaterialet är också viktigt då vi i det berättar om förändringar i sortimentet. Dessa trycksaker utgör vår stomme. Dessutom är det viktigt att det är hög kvalitet genom hela flödet, från att Elanders får tryckfilen till att trycksaken levereras till oss.”

”Alla tryckerier kan trycka med bra kvalitet. Det vi värdesätter i samarbetet med Elanders är relationen. Elanders vet vad vi förväntar oss av en leverantör och vi vet att vi får det vi vill ha. Dessutom har vårt samarbete lett till många flödesförbättringar. I dag har vi mer tid över till att arbeta med våra filer för att göra materialet ännu bättre.”

Projektkontakter

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions