International Data Group

IDG är Sveriges och världens största mediehus inom IT/teknik, miljö, Life Science och affärer.

Elanders producerar totalt 16 svenska titlar, bland annat Mac World, Cap&Design, Internetworld, Miljöaktuellt, musiktidningen Studio och ett flertal fototitlar. Samtliga är Svanenmärkta. Under 2011 genomförde Elanders och CAP&Design ett unikt projekt med 11 003 unika omslag som du kan läsa mer om här.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions