J.Lindeberg

Varumärket J.Lindeberg startades 1996 med en vision att utmana den då konservativa golfindustrin med ett moderiktigt och prisvärt alternativ. J.Lindeberg är idag väletablerat som ett ledande internationellt modehus med mode-, golf- och skidkollektioner i ständig utveckling och expansion. Kläderna kan du hitta i över 900 butiker, spridda i 35 länder världen över.

I samband med varje ny kollektion presenterar J.Lindeberg säsongens nyheter i magasinet ”The Journal” som ges ut i två versioner, en för Skandinavien och en för resterande marknad; övriga Europa, USA och Asien. Vid valet av tryckeri var den geografiska placeringen viktig, magasinet trycktes tidigare i Kina vilket medförde en del utmaningar såsom tidsaspekt och logistik som de ville slippa.

”Vi eftersökte ett tryckeri som kunde leverera kvalitativa och kostnadseffektiva produkter. Vi ville dessutom hitta en leverantör med en strategisk geografisk placering. Kortare transporter gör det möjligt för oss att finputsa och göra tillägg till innehållet under en längre period vilket är mycket fördelaktigt då den här typen av magasin ofta produceras med tighta deadlines”, säger Malin Odelfelt, PR & Markering Manager på J.Lindeberg.

Genom att arbeta med ett tryckeri i Europa blev det dessutom enklare att närvara vid tryckstarten. Malin Odelfelt närvarade personligen då produktionen sattes i rullning och kunde därmed kvalitetssäkra produkten och få en klar bild av hur det färdigtryckta materialet skulle se ut. Möjligheten att medverka vid tryckpressarna ingav en extra känsla av trygghet.

”Det var mycket värdefullt att få vara med vid tryckstarten av ”The Journal”, då jag fick möjlighet att kontrollera att det tryckta materialet levde upp till mina förväntningar”, säger Malin Odelfelt.

Tack vare förflyttningen av produktionen och de minskade transporterna reducerades också företagets inverkan på miljön vilket var ytterligare en fördel.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions