Kinnarps

Ända sedan 90-talet, innan Repronik som Kinnarps samarbetade med blev en del av Elanders, har Kinnarps fått sina behov gällande repro och retusch tillgodosedda. Efter att Repronik blev en del av Elanders kändes det naturligt för dem att följa med. Detta har inneburit att Elanders idag tillhandahåller fler tjänster än från början.

”Att följa med i samband med att Elanders förvärvade Repronik kändes som ett naturligt steg. I dag hjälper Elanders oss med mer än bara repro och retusch. Våra tryckbehov har vi också fått tillgodosedda.” 

”På det producerade materialet och premediatjänsterna ställer vi mycket höga krav. För våra bilder är det mycket viktigt att både produkt och miljöbilder överensstämmer med verkligheten. Detta eftersom att vi erbjuder produkter av olika träslag och tyger. Att bilderna skall kunna användas i olika medier är också ett krav. Vad gäller miljöaspekterna är vi noggranna med att allt trycks på FSC-märkt papper.”

Vi är jättenöjda med att ha Elanders som leverantör av trycksaker och tryckrelaterade tjänster. De lösningar som vi använder har gett oss mycket tillbaka. Vi har säkerställt vår profil och vårt varumärke utåt. Elanders är en stark partner som hjälper oss med såväl små som stora produktioner och vi får alltid hjälp av kompetent personal. Vårt samarbete är en stor trygghet för oss, Elanders vet vad vi vill ha och de levererar alltid hög kvalitet.”

Projektkontakter

  • Mikael Johansson
    Sales
    Elanders Sverige AB
    Tel: +46 515 72 32 24 / +46 708 38 07 44

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions