LSH – Jubileumsbok

Hallwylska Palatset är titel nummer två efter ”Bilder av Christina” som ingår i Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museets (LSH) senaste miljösatsning, att trycka på FSC®-märkt papper samt välja klimatneutralt tryck. Jubileumsboken produceras i samband med att Hallwylska museet firar 75 år.

”Vi har under en tid känt att vi har saknat en bok med fina bilder från museet som berättar om varför makarna Hallwyl lät uppföra sitt stadspalats”, berättar museichefen Haili Haapasalo.

Margareta Berglund Hamngren, pressansvarig på Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, säger följande:

”Boken är rikt illustrerad med fotografen Ingalill Snitts bilder. Hon är specialiserad på arkitekturfotografi. Utmaningen i detta projekt låg i att fånga de olika stämningarna i en miljö från sekelskiftet 1900 som redan från början hade elektrisk belysning. Boken är formgiven utav Elsa Wohlfahrt Larsson.”

”För att läsaren ska få en konstnärlig känsla av boken inleder Fil dr Anne Sumner, lektor i konstvetenskap vid Högskolan på Gotland, med en konsthistorisk bakgrund till palats- och slottsbyggande under sent 1800-tal. Hallwylska palatset anses vara en av de mest framträdande privatbostäder som den dåvarande arkitekten Isak Gustaf Clason skapat. Det var också ett av Stockholms sist byggda s.k. privatpalats.”

”1:e intendent Ingalill Jansson har varit redaktör för boken samt skrivit kapitlet om byggnadsprocessen och samarbetet mellan byggherre och arkitekt.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions