LSH

Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet (LSH) väljer FSC® och Klimatneutralt tryck. Elanders Fälth & Hässler har sedan många år tillbaka samarbetat med LSH. Elanders har tillgodosett LSH:s behov av trycksaker, vilket främst har handlat om böcker och kataloger till deras utställningar. Nu tar LSH ytterligare ett steg i strävan att leva upp till sin miljöpolicy.

LSH har för 2013 tecknat ett avtal med Elanders som innebär att allt trycks på FSC®-märkt papper. Dessutom kommer de att klimatkompensera för sina trycksaker, vilket sker genom att Elanders investerar i kompensationsandelar i FN-godkända projekt.

Mikaela Tollin, Administrativ chef på Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, säger följande:

”Alla våra museer (Livrustkammare, Skoklosters slott, Hallwylska museet och Digitala museet) publicerar egna publikationer för att förmedla kulturarvet. Publikationerna berör allt ifrån vägledningar om museerna till kataloger för separata utställningar eller grandiosa bildverk, s.k. coffee table-böcker. LSH väljer nu att teckna avtal med Elanders för att tillsammans skapa publikationer av hög kvalitet. Vi väljer att använda papper som är spårbart enligt FSC®, internationell märkning för ansvarsfullt skogsbruk. Pappret är den största källan till miljöpåverkan. Dessutom väljer vi också att klimatkompensera genom att köpa kompensationsandelar. Det innebär att Elanders investerar i FN-godkända projekt som leder till att minska miljöpåverkan i någon annan del av världen. Tillsammans med Elanders kan vi leva upp till vår Miljöpolicy.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions