Mediaspjuth

Elanders producerar för Mediaspjuths räkning ett antal tidskrifter, kataloger, nyhetsbrev, foldrar, vykort samt olika broschyrer.

”Hos tidigare leverantörer har det ofta uppstått problem, främst gällande projektledningen vilket gjorde att vi ville söka oss vidare. Det var viktigt för oss att hitta en pålitlig leverantör som kan hålla vad de lovar och som är med och bidrar med idéer till hur vi kan förbättra oss. Därför valde vi att samarbeta med Elanders.”

”De flesta av dagens tryckerier levererar bra kvalitet, men många saknar dedikerade och engagerade projektledare. Vår projektledare hos Elanders håller vad som lovas och tar ett stort ansvar. De är alltid behjälpliga vid eventuella problem som uppstår, även när de ligger utanför ramarna för vad som kan förväntas av dem. Det är mycket värdefullt för oss!”

Projektkontakter

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions