New Wave Group

Elanders har på uppdrag av New Wave Group byggt en skräddarsydd webshop. Den innehåller ett verktyg som gör det möjligt för New Wave Groups kunder att utforma företagsunika gåvokort.

”Vi identifierade ett behov av en lösning som möjliggjorde det för våra kunder att ta fram företagsunika gåvokort. På så sätt skulle erbjudandet bli personligt och därmed mer intressant för kunderna. Automatisering och leveranssäkerhet var viktigt då lösningen innebar nya flöden som i princip skulle bli omöjliga att hantera manuellt.”

”De behov vi hade tillgodosågs med den lösning Elanders utvecklade. Givetvis innebär en sådan lösning att barnsjukdomar uppstår, men efter att dessa åtgärdades har det hela fungerat bra. Genom att automatisera flödena, från inkommande material till leverans, har vi minskat vår manuella hantering och på så vis frigjort tid.”

Projektkontakter

  • Mikael Johansson
    Sales
    Elanders Sverige AB
    Tel: +46 515 72 32 24 / +46 708 38 07 44

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions