Norstedts

För Norstedts har Elanders Fälth & Hässler producerat boken Kryp, en bok om insekter av fotografen John Hallmén. John är en ung och passionerad fotograf som för denna bok använt sig av en fototeknik kallad ”stackning”. Tekniken innebär att bilder läggs på varandra och en bild kan bestå av över 100 bilder. Dessa bilder tillsammans med texter skrivna av Lars-Åke Janzon resulterar i en vacker och underhållande bok.

”Boken bygger på bilderna och känslan som de förmedlar i kombination med texterna. Därför ställde vi höga krav på bildkvaliteten, men också för att fotografen själv har en stor talang vad gäller färg och form. Det var således viktigt att trycket återgav bildens värde, kvaliteten var i fokus.”

”Eftersom att vi har samarbetat med Elanders Fälth & Hässler under en lång tid har vi byggt upp ett ömsesidigt förtroende. Elanders vet vad vi förvänta oss och de har ett sinne för detaljer som är nödvändigt för denna typ av böcker. För oss känns det tryggt och vi fick precis det vi ville ha.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions