Seco Tools

Elanders fick uppdraget att producera det världsledande svenska industriföretaget Seco Tools produktkataloger.

Totalt producerades under sommaren och hösten 2011 totalt sex olika kataloger. Varje katalog producerades i 22 språkversioner i en upplaga om 75 000. De packades och levererades till återförsäljare och distributörer i fler än 50 länder, tillsammans med bland annat en DVD, en säljbroschyr och en kundtidning i förpackningar från Elanders i Kina.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions