Thule

Thule producerar sin produktkatalog en gång per år. Katalogen trycks i över 20 olika språkversioner och distribueras till företagets samtliga återförsäljare, som är spridda globalt. Till katalogen på portugisiska för den brasilianska marknaden sökte Thule efter en strategisk producent och valet föll på Elanders.

”Historisk sett har vi alltid producerat samtliga språkversioner av katalogen på ett och samma ställe och därefter distribuerat dessa till våra återförsäljare. Det brasilianska regelverket är speciellt när det gäller införsel av redan producerade trycksaker. Det är höga import- och tullavgifter vilket gör att den enskilda katalogen blir avsevärt mycket dyrare. På grund av dessa faktorer var det viktigt för oss att finna en strategisk producent. Valet föll på Elanders i São Paulo.”

”Vi är mycket nöjda med den katalogproduktion som Elanders har utfört. Genom att producera hos Elanders i São Paulo har vi kunnat göra stora kostnadsbesparingar i och med att vi slapp alla införselavgifter. Dessutom kortade vi ledtiderna genom att produktionen skedde närmare våra kunder. Att producera katalogen lokalt i Brasilien gjorde också att vi kunde minska vår miljöpåverkan eftersom långa frakter kunde elimineras. Det ser vi som mycket positivt.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions