UAK

För Uppsala Auktionskammare har Elanders producerat kataloger, foldrar, broschyrer m.m. Den största produktionen berör kataloger till de två kvalitetsauktioner som hålls varje år där konst och antikviteter auktioneras ut.

”Katalogen som produceras av Elanders för dessa två auktioner utgör vår stomme. Då auktionerna omfattar dyrbar konst och antikviteter är det mycket viktigt att färgerna i trycket stämmer överens med de fysiska föremålen. Eftersom att katalogerna är så centrala för oss vill vi alltid arbeta med engagerade personer och projektledare. Dels för att kvaliteten är viktig men också för att det är ett intensivt arbete.”

”Vi är mycket nöjda med att ha Elanders som tryckpartner. De håller en mycket hög servicenivå och under åren vi har jobbat tillsammans har vi lärt känna många personer som är inblandade i produktionen. Elanders tar ett stort ansvar och den projektledare vi har ligger alltid ett steg före. Engagemanget från Elanders sida är mycket värdefullt för oss.”

Projektkontakter

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions