Upplands Lokaltrafik

Elanders har tillsammans med UL i Uppsala implementerat ett nytt sätt för dem att arbeta med tidtabellerna för linjetrafiken. UL gick från klassiska helomfattande tidtabeller till personligt anpassade tabeller. Via UL’s hemsida beställer kunden sin egen tidtabell och väljer själv vilka linjer som ska finnas med. Tack vare Elanders lösning för personliga tidtabeller beräknar UL att göra besparingar på mer än femtio ton papper per år.

”I arbetet med vårt miljöledningssystem jobbar vi ständigt för att reducera all onödig pappersförbrukning. Vi uppskattade den potentiella besparingen till att ligga omkring något tiotals ton. Den faktiska besparingen blir större än vad vi någonsin vågade hoppas på. Idag har vi mer än halverat vår pappersförbrukning.” – Sture Jonsson, Informationschef, UL

Utöver de stora miljömässiga vinsterna har det administrativa arbetet med tidtabellerna minskat tack vare smidigare distribution. De personliga tidtabellerna skickas direkt hem till kunden istället för att, som tidigare, tillhandahållas via ombud och på bussar. Trots den stora förändring skiftet från klassiska tidtabeller till personliga tabeller innebär har problemen varit få.

”Tack vare Elanders erfarenhet från liknande projekt och det täta samarbetet oss emellan har implementeringen gått väldigt smidigt. Vi var inställda på att den första tiden skulle innebära mycket hårt arbete och problemlösning, men de små hinder vi har stött på har enkelt kunnat avhjälpas genom direktkontakt med utvecklarna. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Elanders.” – Sture Jonsson, Informationschef, UL

Projektkontakter

  • Tommy Ekström
    Business Area Manager Sales
    Elanders Sverige AB
    Tel: +46 8 454 68 88 / +46 705 47 13 83

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions