Uppsala Läns Landsting

Elanders bistår Landstinget i Uppsala län med diverse trycksaker och originaljobb. Det handlar bl.a. om produktion av kuvert, blanketter, foldrar, broschyrer, roll-ups, protokoll och affischer.

”Vi såg en potentiell besparing i att outsourca den egna tryckeriverksamheten. Därför genomfördes en konkurrensutsättning med verksamhetsövergång. Valet föll på Elanders som valde att anställa en av våra befintliga medarbetare, vilket vi såg som en trygghet. Vad som var centralt för oss i denna process var att säkerställa kompetens, att den slutgiltiga aktören var kunnig inom sitt område. Miljöaspekterna var också en viktig del i konkurrensutsättningen, leverantören var tvungen att vara miljömärkt enligt ISO och Svanen.”

”Att låta Elanders ta över vårt tidigare inhousetryckeri har varit mycket positivt. Vi har fått tillgång till en professionell organisation med stora resurser. Då en av våra anställda gick över till Elanders hade de från första dagen god kunskap om landstinget och de produkter som vi ofta efterfrågar. Vi är nöjda med att ha Elanders som leverantör, de besitter en bred kompetens som vi har stor nytta av.”

Projektkontakter

  • Tommy Ekström
    Business Area Manager Sales
    Elanders Sverige AB
    Tel: +46 8 454 68 88 / +46 705 47 13 83

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions