Volvo Trucks

Volvo Trucks har låtit Elanders producera en företagspresentation på 28 olika språk avsedda för globala beslutsfattare och investerare. Presentationen trycks upp efter behov och detta sker oftast i samband med produktlanseringar.

”Vi var ute efter en leverantör som kunde tillhandahålla en kostnadseffektiv och miljöanpassad produktion. Det hittade vi hos Elanders.”

”Vi är mycket nöjda med vårt val av leverantör. Genom att producera materialet globalt, på flera av Elanders produktionsenheter, sparade vi pengar samtidigt som onödiga och långa frakter eliminerades. Elanders globala produktion ledde också till stora besparingar av CO2-utsläpp. Att Elanders i ett tidigt läge upptäckte fel i tryckfilerna och ändrade detta snabbt var också mycket värdefullt för oss.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions