Volvo Trucks kalender

Volvo Trucks trycker årligen upp en kalender som skickas ut till alla deras återförsäljare. Kalendrarna levereras med respektive återförsäljares namn tryckt. Kalendern är anpassad efter olika marknader med olika språk, kalendarium och markerade helgdagar.

”Vi var ute efter en leverantör som var flexibel och som kunde erbjuda en kostnadseffektiv produktion. Vi var också ute efter förbättringar då produktionen innebär många komplexa moment. Dessutom var vi i behov av ett effektivt distributionsnätverk.”

”Elanders är en heltäckande leverantör som tar sitt ansvar fullt ut. Under projektets gång har vi gemensamt funnit flera förbättringsmöjligheter som skall implementeras på framtida produktioner.”

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions