Supply chain management växer i Viared!

2019-01-18 13:09:06

Viared19

Elanders Sverige AB har sedan flytten till Borås förra året nu kommit upp i ett 40-tal tillsvidareanställda på industri- och logistikområdet i Viared. Utöver detta har Elanders även mellan 20 till 30 inhyrda från bemanningsföretag för att fylla efterfrågan på tjänster inom bl.a. fulfillment. Från Viared levereras främst produkter inom B2B men det sker även en stor ökning gällande försändelser som går direkt till privatpersoner.

- I takt med att vi växer och skapar nya affärer inom området supply chain management kommer vi succesivt växla över från inhyrd personal till fler direktanställda, säger Elanders Sveriges vd Mattias Olofsson.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions